+381 (0) 11 2611125

У одељењу 6-4 у уторак, 21.3.2023, одржан је угледни час на тему Косовски бој у историји, народној епској поезији и светлости Новог завета, као међупредметно повезивање српског језика , историје и верске наставе. Час су припремиле и са ђацима реализовале наставнице Драгана Миловановић, Љиљана Марковић и Љиљана Пуцаревић. Угледном часу су присуствовали и наставници, учитељи , педагог и директорка школе.
Практиковање оваквог вида наставе даје значајне резултате у смислу бољег памћења и повезивања градива, као и трајног знања које се носи из основне школе.