Уџбеници

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 2019/20. ГОДИНУ

 

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД 2019/2020.

  ПРЕДМЕТ НАЗИВ КЊИГЕ АУТОРИ ИЗДАВАЧ
 

1.

 

Српски језик

 Текстови за почетно читање и писање ПОЧЕТНИЦА, Наташа Станковић- Шошо, Маја Костић  

Нови Логос, 2018.

 

2.

 

Српски језик

 СЛИКОВНИЦА ПОЧЕТНИЦА, Наташа Станковић- Шошо, Маја Костић  

Нови Логос, 2018.

 

3.

 

Српски језик

ПИСАНКА ПОЧЕТНИЦА, Наташа Станковић- Шошо, Маја Костић  

Нови Логос, 2018.

 

4.

 

Српски језик

ЧИТАНКА ПОЧЕТНИЦА – „На крилима речи“, Наташа Станковић- Шошо, Маја Костић  

Нови логос, 2018.

         
 

5.

 

Математика

МАТЕМАТИКА 1 – уџбеник за први разред, Ива Иванчевић Илић
Сенка Тахировић
 

Нови Логос, 2018.

 

 

6.

 

 

Свет око нас

Свет око нас 1 – уџбеник за први разред, Љиља Стокановић
Гордана Лукић
Гордана Субаков Симић
 

 

Нови Логос, 2018.

 

 

7.

 

 

Свет око нас

 

Свет око нас 1 – радна свеска за први разред,

Љиља Стокановић
Гордана Лукић
Гордана Субаков Симић
 

 

Нови Логос, 2018.

 

8.

Музичка
култура
МУЗИЧКА КУЛТУРА 1 – уџбеник, Мр Драгана Михајловић-Бокан
Марина Ињац
 

Нови Логос, 2018.

9. Енглески језик Happy House 1 – 3rd edition, Stella Maidment , Lorena Roberts The English Book, 2018

 

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД 2019/2020.

 

 

  ПРЕДМЕТ НАЗИВ КЊИГЕ АУТОРИ ИЗДАВАЧ
 

1.

 

Српски језик

 

“ Уз речи растемо “, читанка за 2. разред основне школе

Наташа Станковић- Шошо, Маја Костић  

Нови Логос

 

2.

 

Српски језик

  “Радна свеска“ уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за 2. разред основне школе Наташа Станковић- Шошо,  Јелена Срдић  

Нови Логос

 

3.

 

Српски језик

 

Латиница, уџбеник

 

Д.Милић,Т.Митић

 

Нови Логос

 

4.

 

Српски језик

„Дар речи“, Граматика за  2. разред основне школе  

Јелена Срдић

 

Нови логос

         
 

5.

 

Математика

Математика 2 , 1., 2., 3.и 4. део, уџбеник за 2. разред основне школе Сенка Тахировић, Ива Иванчевић  

Нови Логос

 

 

6.

 

 

Свет око нас

 

Свет око нас 2, уџбеник за 2.разред основне школе

Љиљана Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић  

 

Нови Логос

 

 

7.

 

 

Свет око нас

 

Свет око нас 2, радна свеска за 2.разред основне школе

Љиљана Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић  

 

Нови Логос

 

8.

Музичка
култура
Музичка култура,  уџбеник за 2. разред основне школе
+2 ЦД
Д.Михајловић
М.Ињац
 

Нови Логос

9. Енглески језик Happy house 2, Stella Maidment
Lorena Roberts
The English Book

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД 2019/2020.

  ПРЕДМЕТ НАЗИВ КЊИГЕ АУТОРИ ИЗДАВАЧ
 

1.

 

Српски језик

Читанка 3 „У свету речи“ Наташа Станковић- Шошо, Маја Костић Нови Логос,
 

2.

 

Српски језик

Граматика 3 „Дар речи“ Јелена Срдић Нови Логос,
 

3.

 

Српски језик

„Радна свеска“ за српски језик, 3.раз. Наташа Станковић- Шошо, Маја Костић, Јелена Срдић Нови Логос,
 

4.

 

Математика

Математика 3, уџбеник Сенка Тахировић, Ива Иванчевић Нови Логос,
 

5.

 

Математика

Математика 3, радна свеска Сенка Тахировић, Ива Иванчевић Нови Логос,
 

 

6.

 

Природа и друштво

Природа и друштво 3, уџбеник Сања Благданић, Зорица Ковачевић БИГЗ
 

 

7.

Природа и друштво Природа и друштво 3, радна свеска Сања Благданић, Зорица Ковачевић БИГЗ
 

8.

Музичка
култура
Певам, свирам, слушам 3 разред Милица Ћук, Зоран Јефтић  

Нова школа

9. Енглески језик PLAYWAY TO ENGLISH 3, уџбеник Гинтер Гернгрос, Херберт Пухта, Данијела Атанацковић Клет
10. Енглески језик PLAYWAY TO ENGLISH 3, Радна свеска Гинтер Гернгрос, Херберт Пухта, Данијела Атанацковић Клет

 

 

 

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ЧЕТРВТИ  РАЗРЕД  2019/2020.

 

  ПРЕДМЕТ НАЗИВ КЊИГЕ АУТОРИ ИЗДАВАЧ
 

1.

 

Српски језик

Читанка 4 „Бескрајне речи“ Наташа Станковић- Шошо, Соња Чабрић Нови Логос,
 

2.

 

Српски језик

Граматика 4 „Дар речи“ Јелена Срдић Нови Логос,
 

3.

 

Српски језик

„Радна свеска“ за српски језик, 4.раз. Наташа Станковић- Шошо, Соња Чабрић, Јелена Срдић Нови Логос,
 

4.

 

Математика

Математика 4, уџбеник Сенка Тахировић, Нови Логос,
 

5.

 

Математика

Математика 4, радна свеска Сенка Тахировић, Момчило Степановић Нови Логос,
 

 

6.

Природа и друштво Природа и друштво 4, уџбеник Сања Благданић, Зорица Ковачевић БИГЗ
 

 

7.

Природа и друштво Природа и друштво 4, радна свеска Сања Благданић, Зорица Ковачевић БИГЗ
 

8.

Музичка
култура
Распевано дете,  4. разред Марија Гаљевић, Мирјана Јовановић Лазић  

БИГЗ

9. Енглески језик Project 1- Student’s book (fourth edition) Tom Hutchinson The English Book
10. Енглески језик Project 1- Workbook (fourth edition) Tom Hutchinson The English Book

 

 

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПЕТИ  РАЗРЕД 2019/2020.

 

  ПРЕДМЕТ НАЗИВ КЊИГЕ АУТОРИ ИЗДАВАЧ
 

1.

 

Српски језик

Читанка -Чаролија стварања Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић Нови Логос,
 

2.

 

Српски језик

Граматика -Језичко благо Светлана Слијепчевић, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић Нови Логос,
3. Српски језик У потрази за језичким и књижевним благом, радна свеска Светлана, Слијепчевић, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић Нови Логос,
 

4.

СТРАНИ ЈЕЗИК-Француски језик CLUB ADOS 1 уџбеник и радна свеска Aurelie Combriat, Katia Coppola „Klett“
 

5.

 

Математика

Математика -уџбеник Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић „Клетт“
 

6.

Математика Математика – збирка Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић „Клетт“
 

 

7.

СТРАНИ ЈЕЗИК- Енглески језик Project 2- Student’s book Tom Hačinson, Rod Friker „The English Book
8. СТРАНИ ЈЕЗИК- Енглески језик Project 2- Workbook Tom Hačinson, Rod Friker „Oxford Univercity press“
9. Историја Историја 5. Данијела Стефановић, Снежана Ферјанчић, Зорица Недељковић Фреска
10. Историја Историјски атлас од 5-8. Разреда Група аутора ЗУНС
 

 

11.

Географија Географија Јелена Ћалић, Милован Миливојевић, Милутин Тадић ЈП“Завод за уџбенике“, 2018.
12. Географија Географски атлас од 5-8. Разреда Група аутора ЗУНС
 

13.

Биологија Биологија 5 Др.Тијана Прибићевић,др. Томка Миљановић, Славица Нинковић, мр. Весна Милојевић „Герундијум“
14. Музичка култура Музичка култура 5. Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан „Нови Логос“
15. Ликовна култура Ликовна култура 5. Сања Филиповић „Клетт“
16. Техника и технологија Техника и технологија Жељко Васић, Дијана Каруовић, Иван Ђисалов „Нови Логос“
17. Техника и технологија Конструкторски комплети за 5, разред. Милан и Гордана Санадер М&Г Дакта
18. Информатика и рачунарство Информатика и рачунарство Марина Петровић, Јелена Пријовић,Зорица Прокопић „БИГЗ школство“

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШЕСТИ  РАЗРЕД 2019/2020.

 

  ПРЕДМЕТ НАЗИВ КЊИГЕ АУТОРИ ИЗДАВАЧ
 

1.

 

Српски језик

Читанка „Уметност речи“, 6. Разред Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић Нови Логос,
 

2.

 

Српски језик

Граматика „Дар речи“, 6.разред Јелена Срдић, Д.Ћећез, Н.Станковић- Шошо, Б.Сувајџић, Нови Логос,
3. Српски језик „Радна свеска“, 6. Разред Јелена Срдић, Д.Ћећез, Н.Станковић- Шошо, Б.Сувајџић, Нови Логос,
 

4.

СТРАНИ ЈЕЗИК-Француски језик CLUB ADOS 2, уџбеник за 6. Разред Aurelie Combriat, Philippe Liria, „Klett“
5. СТРАНИ ЈЕЗИК-Француски језик CLUB ADOS 2, радна свеска за 6. Разред Aurelie Combriat, Philippe Liria, „Klett“
 

6.

 

Математика

Математика –уџбеник за 6. разред Владимир Стојановић „Математископ“
 

7.

Математика Математика – збирка за 6. разред Наташа Алимпић, В.Стојановић, Н. Вигњевић, Г. Поповић „Математископ“
 

 

8.

СТРАНИ ЈЕЗИК- Енглески језик English plus- Student’s book 2 (second edition) Janet Hardy-Gold „Oxford Univercity Press“, Нови Логос
9. СТРАНИ ЈЕЗИК- Енглески језик English plus – Workbook 2 (second edition) Ben Wetz, Diana Pye „Oxford Univercity Press“, Нови Логос
10. Историја Историја 6. разред Александар Крстић, Б.Бечановић Герундијум
 

 

11.

Географија Географија 6. Разред Рада Ситарица, М.Тадић ЗУНС
12. Географија Вежбанка неме карте- Европа, 6. разред Ивана Коцић Мирјанић ЗУНС
 

13.

Биологија Биологија за 6. Разред Тихомир Лазаревић, Весна Миливојевић, Тијана Прибићевић, Томка Миљановић „Герундијум“
14. Физика Физика за 6. Разред Катарина Стевановић, Марија Крнета БИГЗ
15. Музичка култура Музичка култура 6 разред. Александра Паладин,

Драгана Михајловић Бокан

„Нови Логос“
16. Техника и технологија Техника и технологија за 6. Разред Милан Санадер, Гордана Санадер „М&Г Дакта“
17. Техника и технологија Конструкторски комплети за 6, разред. Милан и Гордана Санадер М&Г Дакта
18. Информатика и рачунарство Информатика и рачунарство Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Вељко Крсмановић Милош Б. Едука

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА СЕДМИ  РАЗРЕД 2019/2020.

 

  ПРЕДМЕТ НАЗИВ КЊИГЕ АУТОРИ ИЗДАВАЧ
 

1.

 

Српски језик

Читанка „Уметност речи“, 7. разред Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић Нови Логос,
 

2.

 

Српски језик

Граматика „Дар речи“, 7.разред Јелена Срдић, Д.Ћећез, Н.Станковић- Шошо, Б.Сувајџић, Нови Логос,
3. Српски језик „Радна свеска“, 7. Разред Јелена Срдић, Д.Ћећез, Н.Станковић- Шошо, Б.Сувајџић, Нови Логос,
 

4.

СТРАНИ ЈЕЗИК-Француски језик Et toi? 3, уџбеник и ЦД за 7. Разред Mari Zoze Lopez, Zan Tjeri Le Bunjek, Gaj Luis „Klett“
5. СТРАНИ ЈЕЗИК-Француски језик Et toi? 3, радна свеска и ЦД за 7. Разред Mari Zoze Lopez, Zan Tjeri Le Bunjek, Gaj Luis „Klett“
 

6.

 

Математика

Математика –уџбеник за 7. разред Н. Икодиновић, С.Димитријевић „Клет“
 

7.

Математика Математика – збирка за 7. разред Н. Вуловић, С.Милојевић, „Клет“
 

 

8.

СТРАНИ ЈЕЗИК- Енглески језик Project 4- Student’s book (fourth edition) Tom Hačinson, „Oxford Univercity press“
9. СТРАНИ ЈЕЗИК- Енглески језик Project 4- Workbook (fourth edition) Tom Hačinson, James Gault „Oxford Univercity press“
10. Историја Историја 7. разред Јелена Јеврић, Б.Бечановић, Звездана Петровић Клет
 

 

11.

Географија Географија 7. Разред  Милутин Тадић ЗУНС
12. Географија Вежбанка неме карте, 7. Разред Ивана Коцић Мирјанић ЗУНС
 

13.

Биологија Биологија за 7. Разред Славица Здравковић „Клет“
14. Физика Физика за 7. Разред Катарина Стевановић, Марија Крнета БИГЗ
15. Хемија Хемија 7, уџбеник Ј. Адамов, Н. Макивић Герундијум
16. Музичка култура Музичка култура 7. разред. Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан „Нови Логос“
17. Техничко и информатичко образовање Техничко и информатичко образовање за 7. Разред М. Ђуришић, Д.Каруовић, Иван Ђисалов „Нови Логос“
18. Техничко и информатичко образовање Конструкторски комплети за 7 разред. Гордана и Милан Санадер М&Г Дакта

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ОСМИ  РАЗРЕД 2019/2020.

 

  ПРЕДМЕТ НАЗИВ КЊИГЕ АУТОРИ ИЗДАВАЧ
 

1.

 

Српски језик

Читанка „Уметност речи“, 8. Разред Наташа Станковић Шошо, Јелена Срдић, Д.Ћећез, С.Савовић., С.Вулић Нови Логос,
 

2.

 

Српски језик

Граматика „Дар речи“, 8.разред Наташа Станковић Шошо, Јелена Срдић, Д.Ћећез, С.Савовић., С.Вулић Нови Логос,
3. Српски језик „Радна свеска“, 8. Разред Наташа Станковић Шошо, Јелена Срдић, Д.Ћећез, С.Савовић., С.Вулић Нови Логос,
 

4.

СТРАНИ ЈЕЗИК-Француски језик Et toi? 4, уџбеник и ЦД за 8. Разред Mari Zoze Lopez, Zan Tjeri Le Bunjek, Gaj Luis „Klett“
5. СТРАНИ ЈЕЗИК-Француски језик Et toi?, 4радна свеска и ЦД за 8. Разред Mari Zoze Lopez, Zan Tjeri Le Bunjek, Gaj Luis „Klett“
 

6.

 

Математика

Математика –уџбеник за 8. разред Н. Икодиновић, С.Димитријевић „Клет“
 

7.

Математика Математика – збирка за 8. разред Н. Вуловић, Б.Поповић, С.Милојевић, „Клет“
 

 

8.

СТРАНИ ЈЕЗИК- Енглески језик Project 5- Student’s book (fourth edition) Tom Hačinson, „Oxford Univercity press“
9. СТРАНИ ЈЕЗИК- Енглески језик Project 5- Workbook (fourth edition) Tom Hačinson, „Oxford Univercity press“
10. Историја Историја 8. разред Радош Љушић, Љ. Димић, Фреска
 

 

11.

Географија Географија 8. Разред  С.Стаменковић, Д.Гатарић ЗУНС
12. Географија Вежбанка неме карте- Моја Србија, 8. Разред Ивана Коцић Мирјанић ЗУНС
 

13.

Биологија Биологија за 8. Разред Владимир Ранђеловић „Клет“
14. Физика Физика за 8. Разред Д.Капор, Ј. Шетрајчић ЗУНС
15. Хемија Хемија 8, уџбеник Ј. Адамов, Р. Ђурђевић, С.Каламковић Герундијум
16. Музичка култура Музичка култура 8. разред. Александра Паладин, Д. Михајловић  Бокан „Нови Логос“
17. Техничко и информатичко образовање Техничко и информатичко образовање за 8. Разред Б. Дакић, Д.Каруовић, „Нови Логос“
18. Техничко и информатичко образовање Конструкторски комплети за 7 разред. Гордана и Милан Санадер М&Г Дакта