Уџбеници

  СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА I РАЗРЕД ЗА 2018/2019. ГОДИНУ
     Препорука родитељима – не куповати књиге за српски језик пре првог септембра – три учитељице ће радити по Буквару а једна по Почетници    
  ПРЕДМЕТ НАЗИВ КЊИГЕ АУТОРИ ИЗДАВАЧ
1 Српски језик Буквар са словарицом Душка Милић, Татјана Митић Нови Логос
  Српски језик Наставни листови уз Буквар Душка Милић, Татјана Митић Нови Логос
  Српски језик Почетница за рад по комплексном поступку др Наташа Станковић Шошо Маја Костић Нови Логос
2 Српски језик Читанка “Реч по реч“ Мр Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић Нови Логос
4 Математика Математика 1 , уџбеник Сенка Тахировић, Ива Иванчевић Нови Логос
5 Математика Математика 1 , радна свеска Сенка Тахировић, Ива Иванчевић Нови Логос
6 Свет око нас Свет око нас уџбеник 1.разред Љиљана Стокановић Гордана Лукић Нови Логос
7 Свет око нас Свет око нас радна свеска 1.раз. Љиљана Стокановић Гордана Лукић Нови Логос
  Музичка култура Музичка култура за први разред ОШ Марина Ињац Нови Логос
8 Енглески јез. Happy house 1 (new edition),
Class book
Stella Maidment
Lorena Roberts
Oxford Univercity Press
9 Енглески јез. Happy house 1 (new edition),
Activity book
Stella Maidment
Lorena Roberts
Oxford Univercity Press

 

  СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА II РАЗРЕД ЗА 2018/2019. ГОДИНУ

 

         
  ПРЕДМЕТ НАЗИВ КЊИГЕ АУТОРИ ИЗДАВАЧ
1 Српски језик Читанка 2 “ Уз речи растемо “ Наташа Станковић- Шошо, Маја Костић Нови Логос
2 Српски језик   “Радна свеска“за српски 2. раз. Наташа Станковић- Шошо,     Маја Костић, Јелена Срдић Нови Логос
3 Српски језик Латиница радни уџбеник Д.Милић,Т.Митић Нови Логос
4 Математика Математика 2 , уџбеник Сенка Тахировић, Ива Иванчевић Нови Логос
5 Математика Математика 2 , радна свеска Сенка Тахировић, Ива Иванчевић Нови Логос
6 Свет око нас Свет око нас уџбеник 2.разред Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић БИГЗ школство
7 Свет око нас Свет око нас радна свеска 2.раз. Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић БИГЗ школство
8 Музичка
култура
Музичко уџбеник 2. разред
+2 ЦД
Д.Михајловић
М.Ињац
Нови Логос
9 Енглески јез. Happy house 2 (new edition),
Class book
Stella Maidment
Lorena Roberts
Oxford Univercity Press
10 Енглески јез. Happy house 2 (new edition),
Activity book
Stella Maidment
Lorena Roberts
Oxford Univercity Press

 

 

  СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА III РАЗРЕД ЗА 2018/2019. ГОДИНУ
         
  ПРЕДМЕТ НАЗИВ КЊИГЕ АУТОРИ ИЗДАВАЧ
1 Српски језик Читанка 3 “ У свету речу “ Наташа Станковић- Шошо, Маја Костић Нови Логос
2 Српски језик Граматика 3 “Дар речи“ Јелена Срдић Нови Логос
3 Српски језик   “Радна свеска“за српски 3. раз. Наташа Станковић- Шошо, Маја Костић, Јелена Срдић Нови Логос
4 Математика Математика 3 , уџбеник Сенка Тахировић, Ива Иванчевић Нови Логос
5 Математика Математика 3 , радна свеска Сенка Тахировић, Ива Иванчевић Нови Логос
6 Природа и
друштво
Природа и друштво 3, уџбеник Сања Благданић,
Зорица Ковачевић
Бигз
7 Природа и
друштво
Природа и друштво 3,
радна свеска
Сања Благданић,
Зорица Ковачевић
Бигз
8 Музичка
култура
Певам, свирам, слушам 3. разред Милица Ћук,
Зоран Јефтић
Нова школа
9 Енглески јез. PLAYWAY TO ENGLISH 3  Уџбеник Гинтер Гернгрос,
Херберт Пухта
Данијела Атанацковић
Клет
10 Енглески јез. PLAYWAY TO ENGLISH 3 Радна свеска Гинтер Гернгрос,
Херберт Пухта
Данијела Атанацковић
Клет

 

  СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА IV РАЗРЕД ЗА 2018/2019. ГОДИНУ
         
  ПРЕДМЕТ НАЗИВ КЊИГЕ АУТОРИ ИЗДАВАЧ
1 Српски језик Читанка 4 “ Бескрајне речи “ Наташа Станковић- Шошо, Соња
Чабрић
Нови Логос
2 Српски језик Граматика 4 “Дар речи“ Јелена Срдић Нови Логос
3 Српски језик   “Радна свеска“за српски 4. раз. Наташа Станковић- Шошо, Соња Чабрић, Јелена Срдић Нови Логос
4 Математика Математика 4 , уџбеник Сенка Тахировић, Нови Логос
5 Математика Математика 4 , радна свеска Сенка Тахировић, Момчило
Степановић
Нови Логос
6 Природа и
друштво
Природа и друштво 4, уџбеник Сања Благданић,
Зорица Ковачевић
Бигз
7 Природа и
друштво
Природа и друштво 4,
радна свеска
Сања Благданић,
Зорица Ковачевић
Бигз
8 Музичка
култура
Распевано дете 4. уџбеник Марија Гаљевић
Мирјан Јовановић
БИГЗ
9 Енглески јез. Project 1 – Student’s book
(fourth edition)
Tom Hutchinson Oxford Univercity Press
10 Енглески јез. Project 1 – Workbook
(fourth edition)
Tom Hutchinson Oxford Univercity Press
 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА V РАЗРЕД ЗА 2018/2019. ГОДИНУ

  ПРЕДМЕТ НАЗИВ КЊИГЕ АУТОРИ ИЗДАВАЧ
1 Српски језик Читанка “Чаролија стварања“ 5. разред Наташа Станковић Шошо
Бошко Сувајџић
Нови Логос
2 Српски језик Граматика “Језичко благо“ 5. разред С. Слијепчевић, Н. Станковић Шошо , В. Сувајџић Нови Логос
3 Српски језик  “У потрази за језичким и књижевним благом “ 5. разред    Н.Станковић  Шошо, Б.Сувајџић,
Ј.Срдић
Нови Логос
4 Музичка култ. Музичка култура 5. разред Александра Паладин Нови Логос
5 Историја  Историја 5. разред Д.Стефановић
С.Ферјанчић
З.Недељковић
Фреска
6 Географија Географија 5. разред Ј.Ћалић,М.Миливојевић ЗУНС
7 Географија Школски Географски атлас 5. до 8.  Група аутора ЗУНС
8 Математика Математика уџбеник 5. разред Н. Икодиновић,С.Димитријевић Клетт
9 Математика Математика збирка 5. разред Б.Поповић,Миливојевић,Вуловић Клетт
10 Биологија  Биологија 5.  уџбеник Др. Т. Прибићевић, Т. Миљановић, С. Нинковић, В. Миливојевић Герундијум
11 Техника и технологија Техника и технологија 5. уџбеник Ж. Васић,Д.Каруовић Нови Логос
12 Енглески језик Project 2 – Student’s book Tom Hutchinson Oxford Univercity Press
13 Енглески језик Project 2 – Workbook Tom Hutchinson Oxford Univercity Press
14 Француски језик ClubVdos1 уџбеник и ЦД Aurelie Combriat, Katia Coppola Klett
15 Француски језик ClubVdos1 1 радна свеска и ЦД Aurelie Combriat, Katia Coppola Klett
16

 

 

17

Информатика и рачунарство

 

Ликовна култура

Информатика и рачунрство

 

Уџбеник за пети разред основне школе

Марина Петровић, Зорица Прокопић, Јелена Пријовић

 

Сања Филиповић

БИГЗ, 2018

 

 

Клет

 

  СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА VI РАЗРЕД ЗА 2018/2019. ГОДИНУ  
         
  ПРЕДМЕТ НАЗИВ КЊИГЕ АУТОРИ ИЗДАВАЧ
1 Српски језик Читанка “Уметност речи“ 6. разред Наташа Станковић Шошо
Бошко Сувајџић
Нови Логос
2 Српски језик Граматика “Дар речи“ 6. разред Јелена Срдић,Д.Ћећез Нови Логос
3 Српски језик  “Радна свеска “ 6. разред Н.Станковић  Шошо,Б.Сувајџић,
Ј.Срдић,Д.Ћећез
Нови Логос
4 Музичка култ. Музичка култура 6. разред Александра Паладин Нови Логос
5 Историја Историја 6. разред Марко Шуица,Радивој Радић Фреска
6 Географија Географија 6. разред Рада Ситарица,М Тадић ЗУНС
7 Географија Вежбанка неме карте европа 6. разред Ивана Коцић Мирјанић ЗУНС
8 Математика Математика уџбеник 6. разред Н. Икодиновић,С.Димитријевић Клетт
9 Математика Математика збирка 6. разред Б.Поповић,М.Станић,Н.Вуловић,
С.Милојевић
Клетт
10 Биологија Биологија 6.  уџбеник Љ. Станисављевић
Ј.Станисављевић
Клетт
11 Физика Физика 6. уџбеник Катарина Стевановић
Марија Крнета
Бигз
12 Техничко и
информатичко
образовање
Техничко и
информатичко образовање 6. уџбеник
Ж. Васић,Д.Каруовић,
Иван Ђисалов
Нови Логос
13 Енглески језик Project 3 – Student’s book (forth edition) Tom Hutchinson Oxford Univercity Press
14 Енглески језик Project 3 – Workbook (forth edition) Tom Hutchinson
James Gault
Oxford Univercity Press
15 Француски јез. Et toi? 2 уџбеник Mari Zoze Lopez
Zan Tjeri le Bunjek
Gaj Luis
Klett
16 Француски јез. Et toi? 2 радна свеска и ЦД Mari Zoze Lopez
Zan Tjeri le Bunjek
Gaj Luis
Klett

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА VII РАЗРЕД ЗА 2018/2019. ГОДИНУ
       
ПРЕДМЕТ НАЗИВ КЊИГЕ АУТОРИ ИЗДАВАЧ
Српски језик Читанка “Уметност речи“ 7. разред Наташа Станковић Шошо
Бошко Сувајџић
Нови Логос
Српски језик Граматика “Дар речи“ 7. разред Јелена Срдић,Д.Ћећез Нови Логос
Српски језик  “Радна свеска “ 7. разред Н.Станковић  Шошо,Б.Сувајџић,
Ј.Срдић,Д.Ћећез
Нови Логос
Музичка култ. Музичка култура 7. разред Александра Паладин Нови Логос
Историја Историја 7. разред Бранка Бечановић
Јелена Јеврић, Звездана Петровић
Клетт
Географија Географија уџбеник 7. разред Милутин Тадић ЗУНС
Географија Вежбанка неме карте 7. разред Ивана Коцић Мирјанић ЗУНС
Математика Математика уџбеник 7. разред Н. Икодиновић,С.Димитријевић Клетт
Математика Математика збирка 7. разред Н.Вуловић,
С.Милојевић
Клетт
Биологија Биологија 7.  уџбеник Славица Здравковић Клетт
Техничко и
информатичко
образовање
Техничко и
информатичко образовање 7. уџбеник
М.Ђуришић,Д.Каруовић,
Иван Ђисалов
Нови Логос
Енглески језик Project 4 – Student’s book (forth edition) Tom Hutchinson Oxford Univercity Press
Енглески језик Project 4 – Workbook (forth edition) Tom Hutchinson
James Gault
Oxford Univercity Press
Физика Физика 7. уџбеник М.Крнета,К.Стевановић Бигз
Хемија Хемија 7. уџбеник Ј.Адамов,Н.Макивић Герундијум
Француски јез. Et toi? 3 уџбеник Mari Zoze Lopez
Zan Tjeri le Bunjek
Gaj Luis
Klett
Француски јез. Et toi? 3
радна свеска и ЦД
Mari Zoze Lopez
Zan Tjeri le Bunjek
Gaj Luis
Klett

 

 

  СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА VIII РАЗРЕД ЗА 2018/2019. ГОДИНУ
         
  ПРЕДМЕТ НАЗИВ КЊИГЕ АУТОРИ ИЗДАВАЧ
1 Српски језик Читанка “Уметност речи“ 8. разред Наташа Станковић Шошо Нови Логос
2 Српски језик Граматика “Дар речи“ 8. разред Јелена Срдић,Д.Ћећез,С.Савовић
С.Вулић
Нови Логос
3 Српски језик  “Радна свеска “ 8. разред Н.Станковић  Шошо,Б.Сувајџић,
Ј.Срдић,Д.Ћећез,Савовић,Вулић
Нови Логос
4 Музичка култ. Музичка култура 8. разред Александра Паладин,
Д.Михајловић Бокан
Нови Логос
5 Историја Историја 8. разред Радош Љушић,Љ. Димић Фреска
6 Географија Географија уџбеник 8. разред С.Стаменковић,Д.Гатарић ЗУНС
7 Географија Вежбанка неме карте 8. разред
Моја Србија
Ивана Коцић Мирјанић ЗУНС
8 Математика Математика уџбеник 8. разред Н. Икодиновић,С.Димитријевић Клетт
9 Математика Математика збирка 8. разред Н.Вуловић,Б.Поповић
С.Милојевић
Клетт
10 Биологија Биологија 8.  уџбеник Владимир Ранђеловић Клетт
11 Техничко и
информатичко
образовање
Техничко и
информатичко образовање 8. уџбеник
Б.Дакић,Д.Каруовић Нови Логос
12 Техничко и
информатичко
образовање
Збирка материјала за вежбе из електронике Б.Дакић Нови Логос
13 Енглески језик Project 5 – Student’s book (forth edition) Tom Hutchinson Oxford Univercity Press
14 Енглески језик Project 5 – Workbook (forth edition) Tom Hutchinson
James Gault
Oxford Univercity Press
15 Физика Физика 8. уџбеник Д.Капор,Ј.Шетрајчић ЗУНС
16 Хемија Хемија 8. уџбеник Ј.Адамов,Р.Ђурђевић
С.Каламковић
Герундијум
17 Француски јез. Et toi? 4 уџбеник Mari Zoze Lopez
Zan Tjeri le Bunjek
Gaj Luis
Klett
18 Француски јез. Et toi? 4
радна свеска и ЦД
Mari Zoze Lopez
Zan Tjeri le Bunjek
Gaj Luis
Klett