Техничко особље

 

Јерковић Радослав Домар школе
Лукић Добривоје Помоћни радник
Величковић Љиљана Сервирка у школској кухињи
Цветковић Мануела Спремачица
Исмаиловић Неџиба Спремачица
Тодосић Зорица Спремачица
Николић Радица Спремачица
Вујновић Добрила Спремачица
Торбица Стана Спремачица
Ђурић Нада Спремачица