+381 (0) 11 2611125

Распоред писмених и контролних

 Распоред писмених и контролних задатака у школској 2021/22. години

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА ЗА 2021 2022

месец радна недеља 5. разред 6. разред 7. разред 8. разред
контролни писмени контролни писмени контролни писмени контролни писмени
септембар 1.                
2.                
3.                
4.                
5. математика   географија   математика   математика  
октобар 6. географија српски математика српски   српски историја српски
7. енглески   енглески

биологија

  француски   француски  
8. српски математика српски француски   српски енглески   српски енглески  
9. француски историја   физика математика биологија математика хемија математика
новембар 10.     историја   хемија      
11.         физика      
12.         историја      
13. математика     француски математика енглески математика енглески
14.   српски математика српски   српски биологија српски
децембар 15.   енглески   енглески хемија француски хемија француски
16. српски математика српски математика српски математика српски математика
17.     физика       физика  
18.                
јануар 19.                
20.         физика      
фебруар 21. француски   математика   хемија   хемија  
22. историја       француски   француски  
23. математика   историја   математика   математика  
24. географија српски биологија српски историја српски историја српски
март 25.     физика   биологија   физика  
26. српски   српски   српски француски српски француски 8/1,8/3
27. енглески математика енглески математика енглески математика енглески математика
28.     француски       биологија  
април 29.         хемија   хемија  
30.     математика   физика   математика  
31. математика француски     математика     француски 8/2
мај 32.     физика         енглески
33.   српски   српски   српски   српски
34.   енглески   енглески биологија енглески   математика
35. српски математика српски математика српски математика српски  
36.       француски        
јун 37. географија              
38.     физика          
39.