Распоред писмених и контролних

 

Распоред писмених и контролних задатака у 2017/2018.

 

Ред. бр. Предмети и разреди Број недеље у школском календару
Контролни

прво полугод.

Контролни

друго полугод.

Писмени

прво полугод.

Писмени

друго полугод.

1. Српски језик 5-8 8/17 28/35 6/15 26/34
2. Математика 5-7 5/12 25/32 9/17 28/36
3. Математика 8 5/12 25/31 9/17 28/35
4. Енглески језик 5-7 8 27 18 35
5. Енглески језик 8 8 27 16 32
6. Француски језик 5 9 24 / 32
9. Француски језик 6 13 29 20 36
10. Француски језик 7 12 29 20 36
11. Француски језик 8 9 24 13 32
12. Историја 6,7 9 27 / /
13. Историја 5,8 10 27 / /
14. Географија 8 10 30 / /
15. Биологија 5-8 20 31 / /
16. Физика 6 7/16 26/33/38 / /
17. Физика 7 13 26/32 / /
18. Физика 8 12 29 / /
19. Хемија 7-8 14/19 24 / /