Стручна већа, активи, тимови и секције

Одељенска старешинства 2016/17. школске године

Одељење Наставник разредне наставе Одељење Разредни старешина
1-1 Mаја Пражић 5-1 Радојка Перић
1-2 Зорана Петковић Живановић 5-2  Драгана Миловановић
1-3 Ратка Безбрадица 5-3 Наташа Маринковић
1-4 Драгана Жужић Силбашки 5-4 Љиљана Марковић
2-1 Биљана Томић 6-1 Драгана Николин Коларић
2-2 Ненад Јокић 6-2 Радојка Пилић
2-3 Зоран Чоко 6-3 Зорица Јелић
2-4 Александра Гостовић Јовичић 6-4 Драгана Николић
3-1 Соња Микић 7-1 Сибела Јурић
3-2 Дејана Николић 7-2 Марија Тошић
3-3 Драгица Симић 7-3 Бојана Ражнатовић
3-4 Лидија Којић 7-4 Владимир Јовичић
4-1 Биљана Петровић 8-1 Александар Ђуровић
4-2 Драгана Ерић 8-2 Драгана Жаревац
4-3 Катица Марић 8-3 Ана Рили
Бор Марковић Радмила  
Бор Мара Бабовић  

 

 

Стручна већа, тимови и ученичке организације 2017/18.

 

 

ВЕЋЕ, АКТИВ, ТИМ РУКОВОДИЛАЦ И ЗАПИСНИЧАР ОСТАЛИ ЧЛАНОВИ
Педагошки колегијум Маја Костић

директор школе

записничар Ирена Јосиповић

Руководиоци стручних већа, актива школе и стручни сарадници: Соња Микић, Радојка Перић,Ана Бабић Сретеновић,Катица Михајловић, Вукица Вукосављевић, Лидија Којић, Љиљана Марковић, Маринковић Маријана, Јосиповић Ирена
Веће наставника разредне наставе Соња Микић Сви наставници разредне наставе
Веће наставника српског и страних језика Радојка Перић Драгана Николин-Коларић, Драгана Миловановић, Јелена Петаковић, Александар Ђуровић, Биљана Рајковић, Наташа Маринковић, Радојка Перић,Радојка Пилић, Тања Веселинов и Снежана Симић
Веће наставника друштвених наука Ана Бабић Сретеновић Љиљана Марковић, Владимир Јовичић, Владимир Милоичић, Пуцаревић Љиљана и Стефановић Бруно, Ерна Јуковић Хајровић
Веће наставника природних наука Катица Михајловић Зорица Јелић, Марија Тошић, Ана Рили, Сибела Јурић и Зора Ковачевић, Катица Михајловић, Марина Такач  Живановић, Наташа Јовановић, Вера Вућићевић
Веће наставника уметности и вештина Вукица Вукосављевић Бојана Ражнатовић, Драгана Жаревац, Драгана Николић, Владимир Вукосављевић, Дакић Марко и Даница Величковић, Вера Вућићевић
Стручни актив за развојно планирање Лидија Којић Маја Костић, Ирена Јосиповић, Маријана МаринковићДрагана Ерић, Биљана Петровић, Соња Микић, Александар Ђуровић, Ратка Безбрадица,
Стручни актив за развој школског програма Маријана Маринковић Маја Костић, Ирена Јосиповић, Драгана Жужић Силбашки, Биљана Томић, Дејана Николић, Биљана Петровић, Радојка Перић, Ана Бабић Сретеновић, Катица Михајловић, Вукица Вукосављевић, Лидија Којић, Радојка Пилић, Александар Ђуровић
Стручни тим за инклузивно васпитање Ирена Јосиповић Маријана Маринковић

Ненад Јокић

Наташа Маринковић

Зорица Јелић, Марија Тошић,

Драгана Жужић Силбашки и

Љиљана Марковић

Милоичић Владимир

Алијевић Северџан

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања Маја Димитријевски Пражић

 

Маја Костић,

Ирена Јосиповић ,

Маријана Маринковић

Владимир Вукосављевић,

Даница Величковић,

Владимир Јовичић,

Радојка Перић

Зоран Чоко

Дејана Николић

Љиљана Марковић

Алијевић Северџан

Тим за самовредновање и вредновање рада школе Маријана Маринковић педагог Маја Костић,

Ирена Јосиповић,

Радојка Пилић,

Мара Бабовић

Ана Рили,

Драгица Симић,

Биљана Рајковић,

Бранка Поповић

Представници ученичког парламента, један из осмог, један из седмог разреда и представник Савета родитеља

Тим за културне активности школе Драгана Николин Коларић,

Биљана Томић,

 

 

Драгана Ерић,

Биљана Рајковић,

Александра Гостовић Јовичић,

Ненад Јокић,

Вукица Вукосављевић,

Зоран Чоко

Тим за маркетинг и информисање Драгана Миловановић Маја Костић, Јелена Петаковић

Катица Марић, Александра Гостовић-Јовичић, Драгица Симић, Наташа Маринковић, Бојана Ражнатовић, Тања Веселинов,

 

Тим за здравствену и социјалну заштиту ученика Драгана Жаревац

 

 

Марија Тошић

Наташа Јовановић,

Ана Рили,

Зорана Петковић Живановић

Драгана Жаревац

Александар Ђуровић

Сибела Јурић

Владимир Вукосављевић

Даница Величковић

Љиљана Пуцаревић

Катица Михајловић

Зорица Јелић

Тим за професионалну оријентацију Ирена Јосиповић

психолог

Бојана Ражнатовић

Владимир Јовичић

Благица Здравковић

 

 

 

Руководиоци ученичких организација

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РУКОВОДИЛАЦ
Ученички парламент Марина Такач Живановић
Друштво пријатеља деце Безбрадица Ратка, Благица Здравковић
ПЦК Петковић- Живановић Зорана

Пуцаревић Љиљана

Клуб науке и технике Сибела Јурић
Осигурање ученика Тодоровски Јадранка

 

 

 
Летопис Маријана Маринковић, Радојка Пилић
 
Часопис Јелена Петаковић

 

 

ИНВЕНТАРИСАЊЕ

 

Радмила Марковић Драгана Николић

Сибела Јурић

 

 

Координатори за сарадњу школе са родитељима Маријана Маринковић, Зорана Петковић Живановић, Соња Микић
Информатички координатори Вера Вучићевић и Радмила Марковић
Координатор математичких такмичења Катица Марић, Зорица Јелић

 

 

 

 Слободне активности исекције

 

 

СЕКЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

 

СЕКЦИЈА РУКОВОДИЛАЦ
Драмска секција од 5. до 8. разреда Александар Ђуровић
Драмска секција од 1. до 4. разреда Биљана Петровић, Биљана Томић
Литерарна секција од 5. до 8. разреда Миловановић Драгана
Литерарна секција од 1. до 4. разреда Микић Соња
Рецитаторска секција од 5. до 8. разреда Драгана Николин Коларић
Рецитаторска секција од 1. до 4. разреда Драгана Жужић Силбашки
Новинарска секција од од 1. до 4. разреда Драгана Ерић

 

Новинарска секција од од 5. до 8. разреда Јелена Петаковић, Наташа Маринковић, Александра Гостовић Јовичић и Драгана Ерић

 

Секција „Friends” (секција енглеског језика) од 1.До 4.Разреда Рајковић Биљана
Секција француског језика 5. до 8. разреда Радојка Пилић
Историјска секција од 5. до 8. разреда Марковић Љиљана
Млади географи од 5. до 8. разреда Јовичић Владимир
Библиотекарска  секција

 од 1. до 8. разреда

Здравковић Благица
Шах Зоран Чоко

 

 

 

СЕКЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРИРОДНИХ НАУКА

 

СЕКЦИЈА РУКОВОДИЛАЦ
Математичка секција од 1 до 4 разреда Лидија Којић Катица Марић
Еколошка секција од 5 до 8 разреда Наташа Јовановић
Млади хемичари 7- ми и 8-ми разред Катица Михајловић
Биолошка секција Марина Такач Живановић,
Млади физичари Сибела Јурић
Млади хемичари Катица Михајловић
Алијевић Северџан Ромска национална култура

 

СЕКЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ УМЕТНОСТИ И ВЕШТИНА

 

СЕКЦИЈА РУКОВОДИЛАЦ
Хор старијих разреда Вукица Вукосављевић
Ликовна секција од 5 до 8 разреда Ражнатовић Бојана
Ликовна секција од 1 до 4 разреда Николић Дејана Зорана Петковић Живанови
Уметничко обликовање 1 до 4 разреда Ратка Безбрадица
Фудбал Вукосављевић Владимир
Кошарка-мушкарци Дакић Марко
Рукомет-девојчице Величковић Даница
Одбојка-мушкарци Вукосављевић Владимир
Одбојка-девојчице Величковић Даница
Саобраћајна секција од 5 до 8 разреда Николић Драгана
Саобраћајна секција од 1 до 4 разреда Јокић Ненад
Папирно моделарство Жаревац Драгана
Информатика Вучићевић Вера
Моделари Николић Драгана
Плес Маја Димитријевски Пражић
Фолклор Драгица Симић

 

 

 

ВЕЋЕ, АКТИВ, ТИМ РУКОВОДИЛАЦ И ЗАПИСНИЧАР ОСТАЛИ ЧЛАНОВИ
Педагошки колегијум Маја Костић

директор школе

Руководиоци стручних већа, актива школе и стручни сарадници: Биљана Петровић, Радојка Перић, Ана Бабић Сретеновић Катица Михајловић,  Вукица Вукосављевић, Лидија Којић,  Драгана Миловановић, Маринковић Маријана, Јосиповић Ирена
Веће наставника разредне наставе Соња Микић Сви наставници разредне наставе

 

Веће наставника српског и страних језика Радојка Перић Драгана Николин-Коларић, Драгана Миловановић, Јелена Петаковић, Александар Ђуровић, Биљана Рајковић, Наташа Маринковић, Радојка Пилић, Тања Веселинов и Снежана Симић
Веће наставника друштвених наука Ана Бабић Сретеновић Љиљана Марковић, Владимир Јовичић, Владимир Милоичић, Пуцаревић Љиљана и Стефановић Бруно
Веће наставника природних наука Катица Михајловић Зорица Јелић, Марија Тошић, Ана Рили, Сибела Јурић и Зора Ковачевић
Веће наставника уметности и вештина Вукица Вукосављевић Бојана Ражнатовић, Драгана Жаревац, Драгана Николић, Владимир Вукосављевић, Дакић Марко и Предраг Радуљица
Стручни актив за развојно планирање Лидија Којић Маја Костић, Драгана Николић, Биљана Петровић, Драгана Ерић, Соња Микић и Радмила Марковић
Стручни актив за развој школског програма Драгана Миловановић Маја Костић, Драгана Николин-Коларић,  Катица Михајловић, Снежана Симић, Дејана Николић и Драгана Жаревац
Стручни тим за инклузивно васпитање Ирена Јосиповић психолог Љиљана Марковић, Зорица Јелић, Марија Тошић, Дијана Вукадиновић и Катица Марић

 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања Маја Пражић Маја Костић, Ирена Јосиповић , Владимир Вукосављевић, Предраг Радуљица, Владимир Јовичић, Вера Вучићевић, Маја Димитријевски Пражић и Ксенија Кукрић и Радивоје Јерков
Тим за самовредновање и вредновање рада школе Маријана Маринковић педагог Маја Костић, Ирена Јосиповић, Радојка Пилић, Ана Рили, Драгица Симић, Сибела Јурић, Биљана Рајковић, Владимир Милоичић, Ксенија Кукрић

Љиљана Каназир (из Савета родитеља)

Тим за културне активности школе Биљана Томић Драгана Николин-Коларић, Зоран Чоко, Тања Веселинов, Бојана Ражнатовић, Биљана Рајковић, Вукица Вукосављевић, Драгана Ерић
Тим за маркетинг и информисање Александар Ђуровић Маја Димитријевски Пражић, Зорана Петковић Живановић, Ратка Безбрадица, Драгана Жужић Силбашки, Бојана Ражнатовић, Дејана Николић, Биљана Томић и Александра Гостовић-Јовичић
Тим за здравствену и социјалну заштиту ученика Владимир Вукосављевић Марина Илић,  Дијана Вукадиновић, Зорица Јелић, Марија Тошић и Предраг Радуљица
Тим за професионалну оријентацију Јелена Петаковић Ирена Јосиповић, Радојка Перић, Наташа Маринковић, Љиљана Марковић, Благица Здравковић и Маја Димитријевски Пражић

 

 

 

Руководиоци ученичких организација

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РУКОВОДИЛАЦ
Ученички парламент Марина Илић
Друштво пријатеља деце Безбрадица Ратка, Благица Здравковић
ПЦК Петковић- Живановић Зорана

Пуцаревић Љиљана

Осигурање ученика Тодоровски Јадранка

 

 

 

Руководиоци ученичких организација

ОРГАНИЗАЦИЈА РУКОВОДИЛАЦ
Ученички парламент Марина Илић
Друштво пријатеља деце Ратка Безбрадица
Благица Здравковић
КНТ Сибела Јурић
ПЦК Зорана Петковић- Живановић                                    Љиљана Пуцаревић
Осигурање ученика Јадранка Тодоровски

 

СЕКЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

СЕКЦИЈА РУКОВОДИЛАЦ
Драмска секција од 5 до 8 разреда Александар Ђуровић
Драмска секција од 1 до 4 разреда Катица Марић
Литерарна секција од 5 до 8 разреда Драгана Миловановић
Литерарна секција од 1 до 4 разреда Соња Микић
Рецитаторска секција од 5 до 8 разреда Драгана Николин-Коларић
Рецитаторска секција од 1 до 4 разреда Драгана Ерић
Новинарска секција од од 1 до 4 разреда Александра Гостовић Јовичић
Новинарска секција од од 5 до 8 разреда Јелена Петаковић и Тања Веселинов
Секција „Friends” (секција енглеског језика) од од 1 до 4 разреда Биљана Рајковић
Историјска секција од 5 до 8 разреда Љиљана Марковић
Млади географи од 5 до 8 разреда  Владимир Јовичић
Библиотекарска од 1 до 8 разреда                   (две групе)  Благица Здравковић

 

 

СЕКЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРИРОДНИХ НАУКА

СЕКЦИЈА РУКОВОДИЛАЦ
   
Млади научници од 1 до 4 разреда Драгица Симић
Математичка секција од 1 до 4 разреда Биљана Петровић
Еколошка секција од 1 до 4 разреда Драгана Жужић Силбашки и Зоран Чоко
Еколошка секција од 5 до 8 разреда Марина Илић
Млади хемичари 7- ми и 8-ми разред Катица Михајловић
Биолошка секција Дијана Вукадиновић

 

СЕКЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ УМЕТНОСТИ И ВЕШТИНА

СЕКЦИЈА РУКОВОДИЛАЦ
Хор старијих разреда Вукица Вукосављевић
Ликовна секција од 5 до 8 разреда Бојана Ражнатовић
Ликовна секција од 1 до 4 разреда Дејана Николић
Уметничко обликовање 1 до 4 разреда Лидија Којић
Фудбал Вукосављевић Владимир
Кошарка-мушкарци Марко Дакић
Рукомет-девојчице Даница Величковић
Одбојка-мушкарци Владимир Вукосављевић
Одбојка-девојчице Даница Величковић
Саобраћајна секција од 5 до 8 разреда Драгана Николић
Саобраћајна секција од 1 до 4 разреда Ненад Јокић
Грађевинска секција Драгана Жаревац
Информатика Вера Вучићевић
Моделари Драгана Николић
Плес Маја Пражић
Спортска секција Зоран Чоко

 

КООРДИНАТОРИ ЗА ШКОЛСКЕ  ПРИРЕДБЕ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ

 

НАСТАВНЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ НАСТАВНЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ
Томић Биљана Драгана Миловановић
Петровић Биљана Вукица Вукосављевић