+381 (0) 11 2611125

Стручна већа, активи, тимови и секције

Одељењска старешинства 2022/23. школске године

Одељење Наставник разредне наставе Одељење Разредни старешина
1-1 Бабовић Мара 5-1 Арсић Вукомановић Соња
1-2 Ерић Драгана 5-2 Жаревац Драгана
1-3 Марић Катица 5-3 Такач Живановић Марина
1-4 Лукућ Сувачки Катарина 5-4 Полић Наташа
2-1 Димитријевски Маја 6-1 Марковић Љиљана
2-2 Петковић Зорана 6-2 Зоговић Лидија
2-3 Марковић Радмила 6-3 Биљана Бањац
2-4 Жужић Силбашки Драгана 6-4 Маринковић Наташа
3-1 Томић Биљана 7-1 Николин-Коларић Драгана
3-2 Јокић Ненад 7-2 Рашић Радојка
3-3 Дина Војновић 7-3 Јелић Зорица
3-4 Гостовић Јовичић Александра 7-4 Николић Драгана
4-1 Микић Соња 8-1 Минић Сибела
4-2 Николић Дејана 8-2 Марија Тошић
4-3 Симић Драгица 8-3 Ражнатовић Бојана
4-3 Којић Лидија 8-4 Драгана Миловановић
Боравак за први разред Родић Драгана, Чоко Зоран
Боравак за други разред Безбрадица Ратка

Руководиоци одељењских већа

РАЗРЕД РУКОВОДИЛАЦ
ПРВИ РАЗРЕД Бабовић Мара
ДРУГИ РАЗРЕД Димитријевски Маја
ТРЕЋИ РАЗРЕД Јокић Ненад
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Микић Соња
ПЕТИ РАЗРЕД Такач Живановић Марина
ШЕСТИ РАЗРЕД Маринковић Наташа
СЕДМИ РАЗРЕД Рашић Радојка
ОСМИ РАЗРЕД Ражнатовић Бојана

 

 

 

Стручна већа, тимови и ученичке организације

ВЕЋЕ, АКТИВ, ТИМ РУКОВОДИЛАЦ И ЗАПИСНИЧАР ОСТАЛИ ЧЛАНОВИ
Педагошки колегијум Маја Костић

директор школе

записничар Ирена Јосиповић

Руководиоци стручних већа, актива школе и стручни сарадници: Драгица Симић, Драгана Николин Коларић,Тамара Станојевић, Лидија Зоговић, Вукица Јосимовић Вукосављевић, Маринковић Маријана, Јосиповић Ирена
Веће наставника разредне наставе Драгица Симић Сви наставници разредне наставе
Веће наставника српског и страних језика Драгана Николин Коларић Драгана Николин-Коларић, Драгана Миловановић, Олга Кољеншић, Наташа Полић, Биљана Рајковић, Наташа Маринковић, Радојка Перић,Радојка Рашић, Тања Веселинов, Бранка Поповић
Веће наставника друштвених наука и верске наставе Тамара Станојевић Љиљана Марковић, Владимир Јовичић, Љиљана Чакало, Пуцаревић Љиљана, Адна Вели
Веће наставника природних наука

 

Лидија Зоговић Зорица Јелић, Марија Тошић, Бранко Савковић, Сибела Минић, Лидија Зоговић, Марина Такач Живановић, Наташа Јовановић, Драган Павловић
Веће наставника уметности и вештина Вукица Јосимовић Вукосављевић Бојана Ражнатовић, Драгана Жаревац, Драгана Николић, Владимир Вукосављевић, Дакић Марко и Биљана Бањац
Стручни актив за развојно планирање Маријана Маринковић –

 

Маја Костић,

Лидија Којић

Биљана Томић

Ирена Јосиповић,

Полић Наташа

Марија Тошић

Милица Ђорђевић  8/3 (УП), Милош Рађеновић 8/3 ( УП), Милан Јовић, представник родитеља

Стручни актив за развој школског програма Маринковић Маријана

руководилац тима

 

Костић Маја

Јосиповић Ирена

Драгана Жужић

Александра Гостовић Јовичић

Биљана Петровић

Соња Микић

Олга Кољеншић

Радојка Рашић

Вукица Вукосављевић

Љиљана Чакало

Зорица Јелић

Лидија Зоговић

 

Стручни тим за инклузивно васпитање Ирена Јосиповић Маја Костић

Маријана Маринковић

Алијевић Северџан

Драгана Жужић

Марија Тошић

Драгана Миловановић

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања Владимир Јовичић

 

Маја Костић,

Ирена Јосиповић ,

Маријана Маринковић

Маја Димитријевски Пражић

Чоко Зоран

Алијевић Северџан

Маринковић Наташа

Тамара Станојевић

Марковић Љиљана

Владимир Вукосављевић

Тим за самовредновање и вредновање рада школе Маријана Маринковић

педагог

Маја Костић

Симић Драгица

Драгана Ерић

Мара Бабовић

Биљана Рајковић

Радмила Марковић

Тања Веселинов

Бранка Поповић

Савковић Бранко

Жаревац Драгана

Биљана Бањац

Анастасија Дражић 8/1  ( УП)

Маша Милић  8/1 ( УП)

Ксенија Кукрић, представник Савета родитеља

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе Маја Костић директор школе

 

Маријана Маринковић, Ирена Јосиповић , Драгана Ерић, председник Синдиката

Јулијана Илић 7/1 ( УП)

Василије Ршумовић 7/3  (УП) Трапић Мирјана, представник Савета родитеља

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва Бранко Савковић Маријана Маринковић

Сибела Минић

Мирјана Дунић

Драгана Жаревац

Николић Драгана

Тим за професионални развој Драгана Ерић Олга Кољеншић

Дина Војиновић

Марина Такач

Ирена Јосиповић

Наташа Јовановић

Тим за културне активности школе Дина Војновић

 

 

Вукосављевић Вукица

Биљана Томић

Ненад Јокић

Драгана Миловановић

Марковић Љиљана

Тим за маркетинг и информисање Петровић Биљана Маја Костић

Мара Бабовић

Катица Марић

Ерић Драгана

Тања Веселинов

Бојана Ражнатовић

 

Тим за здравствену и социјалну заштиту ученика Биљана Бањац

 

 

Пуцаревић Љиљана

Јовановић Наташа

Владимир Вукосављевић

Адна Вели

Тим за професионалну оријентацију Ирена Јосиповић

психолог

Јелић Зорица

Лидија Зоговић

Јовановић Наташа

Редакција часописа Наташа Полић Микић Соња

Николић Дејана

Радмила Марковић

Николић Дејана

Драгана Миловановић

Маринковић Наташа

Бојана Ражнатовић

 

 

Руководиоци ученичких организација

ОРГАНИЗАЦИЈА РУКОВОДИЛАЦ
Ученички парламент Марина Такач Живановић
Друштво пријатеља деце Безбрадица Ратка, Благица Здравковић
ПЦК Петковић Зорана

Пуцаревић  Љиљана

Клуб науке и технике Сибела Минић
Осигурање ученика Дејан Савковић
Летопис Благица Здравковић