+381 (0) 11 2611125

Ненаставно особље

 

Ненаставно особље

Директор:

  • Маја Костић, проф. разредне наставе

Помоћник директора:

  • Маријана Маринковић, педагог/ помоћник директора

Стручне службе:

  • Ирена Јосиповић, психолог
  • Тања Андрић, педагог
  • Благица Здравковић, библиотекар

Административно особље

  • Дејан Савковић, секретар школе
  • Јелена Живановић, шеф рачуноводства
  • Слађана Дошен, административни радник