Колектив

RKDS_045

Ненаставно особље

Директор:

Стручне службе:

  • Ирена Јосиповић, психолог
  • Irena
  • Маријана Маринковић, педагог
  • Marjana
  • Благица Здравковић, библиотекар

Административно особље

  • Доротеа Радовановић, секретар школе
  • Јелена Живановић, шеф рачуноводства
  • Слађана Дошен, административни радник