+381 (0) 11 2611125

Распоред звона

Ритам радног дана школе

Настава се изводи по сменама:

 • прва смена почиње са радом у 8 часова
 • друга смена почиње са радом у 14 часова (када поподне иду млађи разреди), односно у 13 и 30 часова (када поподне иду старији разреди)

Смене се смењују недељно.

Часови допунске и додатне наставе, слободних активности, изборне наставе (када се ученици деле у групе), одвијају се после и пре часова редовне наставе, што зависи од распореда часова редовне наставе, просторних, кадровских и организационих могућности.

 

Млађа смена (од првог до четвртог разреда)
 Распоред часова по сменама
ПРВА смена ДРУГА смена
 1. час
08:00 – 08:45
 1. час
14:00 – 14:45
 1. час
08:50 – 09:35
 1. час
14:50 – 15:35
 1. час
10.00 – 10.45
 1. час
16:00 – 16:45
 1. час
10:50 – 11:35
 1. час
16:50 – 17:35
 1. час
11:40 – 12:25
 1. час
17:40 – 18:25
 1. час
12:30 – 13:15
 1. час
18:30 – 19:15
Велики одмор: 09:35 – 10:00 Велики одмор: 15:35 – 16:00

 

Старија смена  (од петог до осмог разреда)

Распоред часова по сменама

ПРВА смена ДРУГА смена
1. час 08:00 – 08:45 1. час 13:30 – 14:15
2. час 08:50 – 09:35 2. час 14:20 – 15:05
3. час 09.50 – 10.35 3. час 15:20 – 16:05
4. час 10:45 – 11:30 4. час 16:15 – 17:00
5. час 11:35 – 12:20 5. час 17:05 – 17:50
6. час 12:25 – 13:10 6. час 17:55 – 18:40
7.час       13.15 – 13.55 7.час 18.45 – 19.30
Велики одмори: 09:35 – 09:50

                                     10:35 – 10:45

Велики одмори: 15:05 – 15:20

                                     16:05 – 16:15