+381 (0) 11 2611125

 

ЗИМСКА ШКОЛА

Током распуста реализовали смо Зимску школу у периоду од 9-13.1.2023.
године. У оквиру Зимске школе имали смо радионице: српски као страни језик, ликовнa
радионицa, музичкa радионицa, интеркултуралнa радионица, радионице страног језика,
народна традиција, Игре без граница. За реализацију радионица били су задужени:
Благица Здравковић, Катарина Лукић Сувачки, Драгана Ерић, Соња Микић, Маријана
Маринковић, Биљана Бањац и волонтери УНИЦЕФ-а.

Пројекат je подржан од стране УНИЦЕФ-а и Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Циљ је пружање адекватне подршке новопридошлим ученицима
у смислу социјализације, учења, учења језика и превентива евентуалних потешкоћа.
Укључено је 16 ученика, од тога су три ученика странца, један из Украјине.
Ученици су се дружили, учили, и адекватно испунили своје слободно време.
Пројекат се наставља и у другом полугодишту.

Маријана Маринковић
Координатор пројекта