+381 (0) 11 2611125

Распоред писмених и контролних

 Распоред писмених и контролних задатака у школској 2022/23. години

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА ЗА 2022 2023

месец радна недеља 5. разред 6. разред 7. разред 8. разред
контролни писмени контролни писмени контролни писмени контролни писмени
септембар 1.
2.
3.
4.
5. математика
октобар 6. српски математика српски математика српски математика српски
7. енглески енглески енглески енглески француски
8. српски француски српски географија српски биологија српски хемија
9. географија математика француски математика француски математика математика
10. историја историја историја хемија историја
новембар 11.
12. биологија математика
13. математика француски математика математика
14. хемија француски енглески француски
децембар 15. српски енглески српски енглески српски енглески биологија српски
16. географија математика географија математика математика хемија математика
17. српски српски физика српски српски физика
18.
јануар 19.
20. француски
фебруар 21. математика математика математика физика математика француски
22.
23. хемија
24. географија хемија
март 25. географија српски физика српски српски енглески српски
26. енглески енглески енглески физика
27. српски математика српски математика српски математика српски математика
28. историја француски историја француски историја историја биологија
април 29. биологија биологија хемија хемија
30. географија физика
31. математика француски математика географија математика математика француски
мај 32. физика
33. српски српски српски српски енглески
34. енглески енглески енглески
35. српски српски француски српски француски српски математика
36. математика математика хемија математика
јун 37. географија географија физика
38.
39.