+381 (0) 11 2611125

Техничко особље

 

Бајић Дарко Домар школе
Величковић Љиљана Сервирка у школској кухињи
Цветковић Мануела чистачица
Ђурић Нада чистачица
Исмаиловић Неџиба чистачица
Јелена Будимировић чистачица
Гвозденовић Биљана чистачица
Николић Радица чистачица
Вујновић Добрила чистачица
Торбица Стана чистачица
Марин Љубомирка чистачица