Школски одбор

 

Школски одбор именован је на Седници Скупштине града Београда 14.07.2018.

Чланови школског одбора су:

  1. Маријана Маринковић, представник запослених
  2. Сибела Минић, представник запослених
  3. Соња Микић, представник запослених
  4. Сандра Станић, представник Савета родитеља
  5. Андреа Костић, представник Савета родитеља
  6. Горан Леђеновић, Представник Савета родитеља
  7. Славица Погрмиловић, представник локалне самоуправе
  8. Драган Ивковић, представник локалне самоуправе
  9. Драгослав Ђукић, представник локалне самоуправе