+381 (0) 11 2611125

Школски одбор

 

Школски одбор именован је на Седници Скупштине града Београда 18. 8. 2022.

Чланови школског одбора су:

  1. Сибела Минић, представник запослених
  2. Соња Микић, представник запослених
  3. Благица Здравковић, представник запослених
  4. Милан Гојковић, представник родитеља
  5. Нада Марковић, представник родитеља
  6. Валерија Рајачић, представник родитеља
  7. Маријана Гвоздић, представник локалне самоуправе
  8. Ивана Стјепановић, представник локалне самоуправе
  9. Нада Марковић, представник локалне самоуправе