+381 (0) 11 2611125

Поштовани родитељи,

овде можете преузети образац који је потребно попунити и уз скенирану платну картицу ваше банке предати разредни старешини ( тј секретару школе, за ученике који у септембру полазе у први разред).

ЂАЧКА ПОМОЋ ОБРАЗАЦ