+381 (0) 11 2611125

 

Поводом Светског дана вода у одељењу 8-1 одржан је час тимске наставе у оквиру кога су ученици, подељени у четири групе, применили знања из области различитих природних наука. Из биологије представили су значај воде за живи свет и кружење воде у природи. Група која је представљала  географију бавила се значајем термоминералних вода. У оквиру хемије огледима су представили растворљивост гасова у води и разлике у саставу различитих минералних вода. Из физике бавили су се темом начина функционисања хидроцентрала. Повезивање знања из разичитих области омогућило је интересантнији приступ усвајању градива па се ђацима овај вид наставе веома допао. У организацији и извођењу овог часа учествовали су наставници Лидија Зоговић, Владимир Јовичић, Сибела Минић и Марина Такач Живановић.