+381 (0) 11 2611125

Важно обавештење за ученике осмих разреда:

Завршни тест ученици наше школе полажу у холу на првом спрату. У клупе седају према броју у јединственом списку ученика који је истакнут у холу школе (и исти је као на пробном завршном тесту).

Распоред тестирања:

– испит из српског/матерњег језика је 27.06.2022.

– из математике 28.06.2022. и

– испит са комбинованим тестом је 29.06.2022.

– дозвољени прибор за ученике: ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, троугао, лењир и шестар;

– сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и налепницом са идентификационим бројем ученика;

у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика;

– сва три дана ученици обавезно треба да дођу у школу у 8.15 на кратак састанак са одељенским старешином пре него што буду распоређени у просторију где ће полагати завршни испит;

– од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу у ол у приземљу школе током трајања испита.