+381 (0) 11 2611125

Поштовани родитељи будућих првака, ево одговора на нека питања која себи, вероватно већ постављате:

Која деца се ове године уписују у први разред?

– У први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. У школској 2022/23. години, упис у први разред обавезан је за сву децу рођену од 1. марта 2015. до 29. фебруара 2016. године.

– Изузетно, детету може да се одложи упис у први разред за годину дана, у складу са Законом. Дете које има од шест до шест и по година и родитељ тражи превремени упис, може се уписати у први разред након провере спремности за полазак у школу.

Како се родитељи пријављују унашу школу?

– Родитељу или другом законском заступнику деце која су стасала за упис у први разред основне школе  омогућено је да искажу интересовање за упис детета у нашу школу и то личним доласком у школу или електронским путем дефинишу датум уписа и тестирања детета. Од школске 2020/2021. године родитељима је омогућено да електронским путем дефинишу датум уписа детета у одређену основну школу на територији Србије преко Портала еУправа.

– Захваљујући електронској услузи еУпис родитељи не доносе документацију у школу, већ се она прибавља по службеној дужности електронским путем. Преко апликације еУпис извршиће се повлачење података о ученику (извод из матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта и доказ о обављеном лекарском прегледу) и упис. Да би то школа обавила потребно је да родитељ донесе на увид своју личну карту или било који стари Извод из матичне књиге рођених за дете. Након уписа детета у школу,  психолог, односно педагог школе вршиће испитивање детета.

Упис првака у основне школе од 1. априла!

Шта ако не припадате територији наше школе, а желите да дете упишете код нас?

Школа се бира на територији где дете живи. Улице које су територија школе можете пронаћи у посебном посту. Међутим, ако  територијално не припадате нашој школи, потребно је да поднесете захтев да се одобри упис. Захтев можете поднети лично у школи или путем мејла. У захтеву наведите податке о детету и родитељима, адресу становања и разлог због ког желите да се упишете у нашу школу. Захтев се подноси до 1. фебруара.

Прегледи и тестирања

– Испитивање детета врши психолог, односно педагог школе на матерњем језику детета, применом стандарних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације. Садржај документације о здравственог прегледа деце уређено је прописима који су у надлежности Министарства здравља – наводе у Министарству просвете.

Документа за упис у основну школу

– Извод из матичне књиге рођених

– Уверење о похађању предшколског програма
– Доказ о лекарском прегледу детета
– Доказ о пребивалишту родитеља

Систематски преглед

Систематски преглед је обавезан за свако дете које се уписује у први разред. Он се обавља код педијатра, који на основу прегледа других специјалиста одређује процену здравственог стања детета, и на основу тога издаје потврду која се прилаже приликом уписа детета у основну школу.