Упис ученика у први разред

У складу са чл. 55 Закона о основном образовању и  васпитању („Сл.гл.РС“ бр. 55/13, 101/17, 27/18-др.закон, 10/19)  у школској 2021/22. години врши се упис деце у први разред  и то

Пријава деце  почиње 01.04.2021.године.

Пријава се прошле године вршила преко портала Е-управа , па се надамо да ће тако бити и ове године. Приликом пријаве, родитељи изаберу један од понуђених термина за тестирање ученика. Када доведу дете на тестирање, важно је да се јаве секретару школе како би се извршио упис ученика. Приликом уписа доносе лекарско уверење и дају ЈМБГ детета како бисмо га пронашли у електронској бази података.  Сву осталу документацију потребну за упис у први разред школа прибавља по службеној дужности електронским путем  (извод из матичне књиге рођених, пријаву пребивалишта).

Родитељи који не могу, нису сигурни, или немају могућност да ученика пријаве електронским путем, могу пријаву извршити у секретаријату школе – лично, али ће онда долазити поново у заказаном термину на тестирање.

Упис у први разред врши се за свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по година, а највише седам и по година односно – деца рођена од марта 2014. године и у јануару и фебруару 2015. године,

Испитивање детета уписаног у школу врше педагог односно психолог школе на матерњем језику применом стандардних поступака и инструмената.

Школа је дужна да упише  свако дете са подручја школе, а може да упише  и дете са подручја друге школе у складу са просторним и кадровским могућностима школе, а родитељи до 01.02.2021.године  у том случају подносе захтев школи.

Школа ће  одлуку  по захтеву родитеља за упис детета ван територије школе донети до 30.04.2021.године.

Превремени упис

Родитељи чије је дете старости од шест до шест и по година (деца рођена после 01.03.2015. године), уколико желе да им дете ове године пође у школу, подносе молбу школи за превремени упис у први разред. Након провере спремности  за полазак у школу  коју врши психолог односно педагог школа може да препоручи: упис детета у први разред односно  упис након годину дана уз похађање припремног предшколског програма.

Одложени упис

Дете старије од седам и по година које због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише на основу претходне провере знања.

 

Свим будућим првацима и њиховим родитељима, срећан полазак у школу жели

колектив ОШ „Раде Кончар“