+381 (0) 11 2611125

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2023/2024. годину обавити у периоду од 03. априла 2023. до 31.маја 2023.

Према чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.гл. РС” бр. 88/2017, 27/18-др.Закон, 10/19, 6/20 и 129/21) у први разред се уписују деца рођена од 1.03.2016. године до 29.02.2017. године.

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 01.09.2017.године. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2023. године.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете, о чему подноси захтев изабраној школи, најкасније до 31.01.2023. године.

Захтев се може предати лично код секретара школе од 9-13 часова сваког радног дана или на мејл адресу os.radekoncar.zemun@gmail.com

Упис у први разред школске 2023/24. године обављаће се електронским путем.

Родитељ или други законски заступник детета које се уписује у први разред основне школе за школску 2023/24. годину преко Портала еУправа (https://euprava.gov.rs).

Упис ученика у први разред, у складу са заказаним терминима, обавља се у периоду од 3.априла до 31.маја 2023. године. Истог дана који одаберете ће педагог или психолог извршити тестирање ученика.

Родитељи приликом уписа не подносе ниједан документ у папирном облику, али је пожељно да донесу на увид било који стари извод из МКР, може и фотографију на мобилном телефону, ради провере података, као и личну карту родитеља.

Потврде о обављеном обавезном предшколском програму родитељи ће доставити накнадно по добијању из (приватне) предшколске установе, приликом тестирања код педагога или психолога. Лекарско уверење прибавља школа по службеној дужности, електронским путем. Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код лекара приватне праксе, биће потребно да га родитељ или други законски заступник донесе у школу. Молимо вас да у складу са тим приликом Електронског уписа заказујете термине за тестирање деце у понуђеним датумима након обављеног здравственог прегледа.

Уколико родитељ нема могућности да искаже заинтересованост за упис детета на овај начин, не доводи се у питање упис детета у први разред који територијално припада школи, упис се обавља у школи, код секретара .

Ради електронског уписа ученика, потребно је да родитељ има код себе личну карту и било какав стари извод из Матичне књиге рођених, може и фотографисан на мобилном телефону, како бисмо унели што тачније податке.

У школи имамо продужени боравак и то за први разред два одељења, односно шездесет места. Уколико се пријави већи број ученика од капацитета боравка, предност имају запослени родитељи, а доказе ће доносити учитељу током прве недеље боравка у школи у септембру.

За други разред, тренутно имамо једно одељење боравка.

Све додатне информације везане за упис ученика у први разред можете добити од секретара школе на телефон 2611125 сваким радним даном од 9-10 часова.

Све неопходне информације налазиће се на насловној страни сајта школе.

Списак улица које су територија ОШ „Раде Кончар“

 

Апатинска

Браће Абафи

Викентија Ракића

Винарска

Владимира Николића

Горњоградска до броја 28 у Црногорској

Грмечка

Дејана Спасовског

Десе Лежајић

др Миливоја Бабића

Др. Недељка Ерцеговца

Ђорђа Пантелића

Живка Петровића до Фрање Јенча

Задарска

Златиборска

Инжењера Капуса

Јосипа Кулунџића

Карла Сопрона

Кордунашка

Корушка

Лазе Саватића,

Марије Бусаћ

Милана Узелца

Миће Радаковића до броја 12

Мозерова

Новоградска до бр. 45 и 58

Песничка

Првомајска до броја 46 и 37

Романијска

Сестара Миловановић

Симе Милошевића

Сликарска

Слободана Јовановића

Теодора Херцла од броја 19 и 28

Црногорска