+381 (0) 11 2611125

Важно обавештење за ученике:

Влада Републике Србије померила је полагање завршног испита за ученике осмих разреда за један дан тако да:

– испит из српског/матерњег језика је 18.6.2024.

из математике 19.6.2024. и испит из

изборног теста је 20.6.2024;

Ученици ће приликом уласка у школу добити број места на које су распоређени Јединственим списком, како би се лакше снашли у холу у ком полажу завршни испит.

– дозвољени прибор за ученике: ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И ИЗБОРНИ ТЕСТ –
графитна и плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, ЗА МАТЕМАТИКУ –
графитна оловка, плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, троугао, лењир и
шестар;
– школа ће за сваког ученика обезбедити по две плаве хемијске оловке;
– сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку
књижицу са залепљеном фотографијом и налепницом са идентификационим бројем
ученика;
– у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара
редном броју на Јединственом списку ученика;
– сва три дана ученици обавезно треба да дођу у школу у 8.15 на кратак састанак
са одељенским старешином пре него што буду распоређени у просторије где ће
полагати завршни испит;
– од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале
ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

Срећно!