Упис ученика у први разред

Попуњавањем онлајн пријаве обезбеђујете могућност да Вас позивамо на све наше манифестације до почетка нове школске године.

Упис деце у први разред основне школе за школску 2019/20. годину почиње 1. априла 2019. и траје до попуне дозвољеног броја ученика.

Упис деце се вршиће се од 1. априла сваког радног дана код секретара школе у времену од 9 до 14 сати.

Као редовно годиште за упис у први разред сматрају се деца рођена 2012. године и деце рођена јануара и фебруара 2013. године.

 

За упис је потребна следећа документација:

  1. Доказ о здравственом прегледу детета(потврда  Дома здравља да је дете психички и физички способно за упис први разред )
  2. Доказ о пребивалишту детета (фотокопија личне карте оба родитеља/старатеља уколико на личној карти стоји адреса становања или одштампан очитан извод личне карте оба родитеља/старатеља уколико је лична карта чипована или потврда – уверење о пријави пребивалишта детета)
  3. Извод из матичне књиге рођених (може старији од 6 месеци, може фотокопија)
  4. Потврда о похађању припремног предшколског програма или уверење о похађању припремног предшколског програма  које издаје вртић

Лекарско уверење и потврду из вртића родитељи могу донети накнадно, када прибаве ова документа.

Уколико по пријави стана детета, за упис у први разред територијално не припадате нашој школи, обавезно је да до 31.01.2019.  родитељи поднесу молбу за упис у нашу школу и предају је  секретару школе.

Приликом уписа детета заказује се тестирање код школског психолога или педагога.

За упис у први разред се могу пријавити и деца рођена у периоду март – август 2013. године као превремено уписана у школу.

Тестирање ове деце ће се вршити током јуна 2019.године.

У школи ће и школске 2019/20. године бити организован продужени боравак за ученике првог, као и за ученике другог разреда. Пријава за боравак се врши код психолога школе приликом тестирања деце. Приликом пријаве за продужени боравак родитељи су дужни да доставе фотокопије обрасца м1 – пријава радника, пошто је број места у боракву ограничен, а предност ће имати запослени родитељи.

На тестирању код психолога, родитељи би требало да се изјасне и да ли  су заинтересовани за бесплатне уџбенике и да попуне анкетни упитник за изборни предмет грађанско васпитање/верска настава .

 

Свим будућим ученицима и родитељима желимо топлу добродошлицу у нашу школу.

 

Колектив ОШ „Раде Кончар“