Упис у средње школе – обавештења

Информација за лекарско уверење:

За лекарско уверење за упис у средњу школу потребно је да се изврши уплата на :

Име и презиме ученика

прималац: Дом здравља Земун

сврха: лекарско уверење

бр. рачуна: 840-626667-84

износ 363,00 динара

 

Презентација са родитељског састанка.

Sastanak roditelja osmih razreda 2018