Ученички парламент

Ученички парламент за 2016/17 годину

У раду Ученичког парламента ОШ ,,Раде Кончар“ учествују ученици седмог и осмог разреда. Чланови се кроз Парламент упознају са потребама осталих ученика, узимају активно учешће у животу школе, утичу на доношење важних одлука у школи. Такође дају своје мишљење и предлоге о правилима понашања у школи, избору уџбеника, активно учествују у раду школских тимова … Седницама редовно присуствују и ученици петог и шестог разреда који на седницама немају право гласа, али конструктивно учествују у раду Парламента и дају своје предлоге. Координатор Парламента је наставница биологије Марина Илић, а седницама такође  присуствује и директорка школе.

Састав Ученичког парламента: