Распоред часова

  ОШ “Раде Кончар” 2016/17.
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
РАЗРЕД 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
5-1 Мат Сј РЧ Ej МК Био Сј ИС ЛК ЛК Гео Гв Fj МК Мат Сј Фв ТИО ТИО Фв Ист Сј Мат Fj Био Сј Ej Мат
ИС Фв ТИО ТИО Фв
5-2 Сј ЛК ЛК Мат Био Мат Гео Сј ИС Ист Гв Мат Fj Сј Ej Фв Био Фв Сј Ej РЧ МК ТИО ТИО Сј Fj Мат МК
ИС Фв Фв ТИО ТИО
5-3 Сј Мат Фв ТИО ТИО МК МК ИС Био Сј РЧ Инф Сј Мат Ej Гео Fj Ист Сј Мат ЛК ЛК Csv Фв Fj Био Мат Ej Сј
Фв ТИО ТИО ИС Гв Фв
5-4 Мат Сј Фв ЛК ЛК Гео Мат Сј ИС Ej Гв МК Сј Био Мат РЧ Fj Ej Био Мат Сј Ист Fj Csv Фв МК ТИО ТИО Сј
Фв ИС Фв ТИО ТИО
6-1 ЛК Мат МК Fj Сј Ej Физ Мат Сј Ист ИС Гв Ист Ej Гео Fj Мат Cp Био Фв Физ Сј Мат Гео ТИО ТИО Сј Фв Био РЧ
ИС Вн Фв ТИО ТИО Фв
6-2 Fj Гео Мат Сј РЧ ТИО ТИО ИС Сј Fj Био Мат ЛК Гео Физ Инф Ист Ej Гв Физ Фв Ист Мат Сј МК Био Мат Ej Фв Сј
ТИО ТИО ИС Вн hio Фв Фв
6-3 Гео Фв Мат Ист Физ РЧ Мат Сј Сј Био ИС ТИО ТИО Ej Мат Ист Fj Гв Инф Мат МК Сј Сј Вн Fj Фв Гео Ej Физ Био ЛК
Фв ИС ТИО ТИО Фв
6-4 Физ Фв Ист Сј Мат ЛК ИС Ej Био Мат Чп Вн Гв Ej Гео Fj Сј Мат Ист Мат Гео Сј МК РЧ Физ Фв Сј Fj Био ТИО ТИО
Фв ИС Инф Фв ТИО ТИО
7-1 Сј Fj Ej Мат Хем Фв Био ЛК Мат Гео Fj Сј РЧ Мат Ист Сј Физ Хем Фв Дом МК Ej Гео ТИО ТИО Мат Гв Сј Био ИС Физ Ист
Фв Фв ТИО ТИО Вн
7-2 Ej Хем Мат Сј Fj Фв Мат Fj Ист Сј Дом Гео Физ Сј РЧ Мат Био Фв ЛК Ист ТИО ТИО Сј Физ Гео Гв Вн МК Ej Мат Био Хем ИС
Фв Фв ТИО ТИО ИС
7-3 МК Мат Сј Фв РЧ Ej Сј Мат ТИО ТИО Гео Ист Дом Ej Сј Мат Био Fj Хем ЛК Физ Ист Фв Гео Сј Гв Био Хем Физ Fj Мат ИС
ТИО ТИО Вн ИС
8-1 ТИО ТИО Fj Био Ej Физ Мат Сј Гео Вн ИС Хем РЧ Дом Сј Ej Ист Фв Физ Мат Гв Мат МК ЛК Ист Fj Сј Гео Сј Мат Хем Фв Био
ИС Фв Фв
8-2 Мат Ej Био Хем Ист Fj Сј Сј ИС Физ ТИО ТИО Био Мат Fj Фв Гео Физ РЧ Сј Сј Мат Хем Ист Дом Гв Ej Гео МК Мат Фв ЛК
ИС Фв Фв
8-3 Ист Сј Хем МК Фв Мат ТИО ТИО Сј Гео ИС Био Инф Сј Fj Физ РЧ Мат Ej Гв Гео ЛК Фв Физ Мат Хем Мат Сј Fj Био Ej Ист
Фв ИС Вн Фв
8-4 Хем Ист Сј Мат Фв Дом ЛК Био МК ИС Мат Сј Ej Fj Био Мат ТИО ТИО Гео Гв Сј Ист Фв Гео РЧ Физ Мат Физ Ej Сј Fj Хем
Фв ИС Вн Фв