Пројекат бесплатни уџбеници

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ

 

OТПОЧЕО ЈЕ ПРОЈЕКАТ БЕСПЛТАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА НАРЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ. МОЛИМ СВЕ РОДИТЕЉЕ ДА НА ВРЕМЕ ПРИКУПЕ ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ.

ПРАВО НА  БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ИМАЈУ ИСТЕ КАТЕГОРИЈЕ КАО И ПРОШЛЕ ГОДИНЕ:

– ученици из социјално угрожених категорија – решење о додели социјалне помоћи

– треће и свако наредно дете на редовном школовању: за децу која нису ученици наше школе потребно је да родитељи доставе потврду о редовном школовању у школи или на факултету. За ученике наше школе није потребно, али разредни старешина мора утврдити име и презиме старијих ученика, као и разред и одељење у коме су тренутно – те уписати редни број ученика у овогодишњем дневнику.

– Ученици који раде по ИОП-у – није потребна документација јер се налази у школи – али разредне старешине наводе име и презиме детета и редни број у дневнику.

СВУ ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПРЕДАТИ ДО 10.03.2018. РАЗРЕДНОМ СТАРЕШИНИ