ПРОДУЖЕТАК ЗИМСКОГ РАСПУСТА

На основу одлуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја зимски распут продужава се до 21.2.2020. године.

Први радни дан је понедељак, 24.2.2020. године и то по следећем распореду:

ученици од 1. до 4. разреда  пре подне
ученици од 5. до 8. разреда после подне.