+381 (0) 11 2611125

На основу Календара активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2022/23. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2023/24. годину, ученици осмог разреда ћећ:

24.03.2023. године у 12 часова у оквиру пробног завршног испита полагати тест из математике, док ће:

25.03.2023. године у 9 часова полагати тести из српског језика а у

11.30 часова изабрани предмет

 

У сврху завршног испита биће подељени обрасци са идентификационим налепницама (образац 41) једну налепницу разредни старешина лепи у ђачку књижицу, а по једну ученици лепе на сваки од пробних тестова.

Упутство за коришћење идентификационих налепница биће достављено као видо прилог чим стигне у школу.