Поштовани родитељи

 

 

У складу са препорукама које нам је дало Министарство просвете, комуникација са родитељима би требало да се одвија онлајн. Ми смо сматрали да је ипак потребно и да се родитељи виде са наставницима, те смо организовали отворена врата у приземљу школе по распореду , а сваки наставник ће у свом термину бити у учионици у приземљу са намером да обави неопходне разговоре са родитељима.

С обзиром да у школи не сме бити више од 30 одраслих особа, наставник може у току једних отворених врата примити највише пет-шест родитеља.

С обзиром да један наставник предаје у више одељења, потребно је да родитељи најаве свој долазак у школу разредном старешини, као и разлоге доласка.

Молимо родитеље да долазе само у важним околностима и околностима које се не могу решити увидом у електронски дневник и електронском поштом, те да се код наставника задржавају само онолико колико је потребно да размене најбитније информације.

Отоврена врата ће се одржавати од 17.30 или нешто касније, о чему ће Вас обавестити разредни старешина.

 

С поштовањем, Управа школе