КАЛЕНДАР УПИСА

КАЛЕНДАР УПИСА

 

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ   2020.
ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ    
И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ    
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ    
Прикупљање изјава компанија које су заинтересоване за петак  
дуално образовање (број места и називи образовних   14.02.
профила) – ПКС    
Достављање пописаног списка компанија које су уторак  
заинтересоване за дуално образовање (број места и називи   18.02. до 15.00
образовних профила) – ПКС    
Пријављивање кандидата (онлајн/непосредно) за пријемни понедељак- 18-21.05.
испит/специјализовану гимназију/уметничку школу четвртак  
(детаљније обавештење сајт МПНТР и сајт школе)    
Пријављивање ванредних ученика – старијих од 17 година за понедељак- 18-21.05.
пријемни испит (за упис у музичку школу на одређене одсеке) четвртак  
(детаљније обавештење у школским управама)    
Пријављивање кандидата за образовне профиле по дуалном четвртак и 04. и 05.06.
моделу (детаљи поступка пријављивања у основним школама) петак 8.00-16.00
Пријављивање ученика и подношење спортске понедељак и 08. и 09.06.
документације у одељењима за ученике са посебним уторак 8.00-16.00
способностима за спорт    

 

Пријемни испит за одељења у школама у којима се део понедељак и 08. и 09.06.
наставе остварује на страном језику уторак 10.00
     
Пријемни испит у одељењима за ученике са посебним уторак 09.06. 10.00
способностима за математику    
Пријемни испит у балетским школама недеља, 07-09.06. 10.00
  понедељак,  
  уторак  
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за среда 10.06. 10.00
физику (математика/физика) и пријемни испит за ученике   14.00
са посебним способностима за рачунарство и информатику    
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за среда 10.06. 12.00
сценску и аудио-визуелну уметност    
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за четвртак 11.06. 10.00
географију и историју (географија/историја)   14.00
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за петак 12.06. 10.00
биологију и хемију (биологија/хемија)   14.00
Пријемни испит у одељењима за ученике са посебним петак 12. и 13.06.
способностима за филолошке науке (српски/мат 10.00
  ерњи језик)  
  и субота  
  (страни  
  језик)  
Пријемни испит у музичким школама петак 12-14.06. 08.00
  субота,  
  недеља  
Пријемни испит у уметничким школама ликовне области петак 12-14.06. 08.00
  субота,  
  недеља  
Пријављивање ванредних ученика старијих од 17 година за четвртак и 20. и 21.08.
упис у средњу школу (детаљније обавештење у школским петак  
управама)    
Прелиминарни резултати пријемних испита до уторка 16.06. до 08.00
     
Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на уторак 16.06.
резултате пријемног испита (детаљније обавештење у средњим   10.00-16.00
школама које спроводе пријемни испит)    
Коначни резултати пријемних испита (детаљније до среде 17.06. до 08.00
обавештење у средњим школама које спроводе пријемни    
испит)    
Пробни завршни испит – тест из српског (матерњег) језика понедељак 01.06.
и комбиновани тест – по раније утврђеним процедурама    
Пробни завршни испит – тест из математике уторак 02.06
     
Провера склоности за упис ученика у 7. разред за програм субота 27.06.
основног образовања ученика обдарених за математику   10-00
Провера језичких компетенција за двојезичну наставу субота 27.06. 12.00
основног образовања    
Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама (српски субота 27.06. 10.00
језик/енглески језик)   испит из
    српског
    језика, 12.00

 

    испит из
    енглеског
    језика
Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама недеља 28.06. 10.00
(математика)    
Завршни испит – тест из српског (матерњег) језика среда 17.06.
    09.00-11.00
Скенирање и прегледање теста из српског (матерњег) језика среда и 17. и 18.06.
  четвртак  
Завршни испит – тест из математике четвртак 18.06.
    09.00-11.00
Скенирање и прегледање теста из математике четвртак и 18. и 19.06.
  петак
   
Завршни испит – комбиновани тест петак 19.06.
    09.00-11.00
Скенирање и прегледање комбинованог теста петак и 19. и 20.06.
  субота
   
Супервизија спровођења завршног испита од среде до 17-22.06.
  понедељка  
Скенирање ИД образаца и повезивање са тестом субота и 20. и 21.06.
(дешифровање) недеља  
Унос резултата завршног испита понедељак 22.06.
     
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе уторак 23.06. до 08.00
     
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног уторак 23.06.
испита у основним школама   08.00-15.00
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног среда 24.06.
испита у окружним комисијама   08.00-16.00
Објављивање коначних резултата завршног испита недеља 28.06. до 08.00
     
Упис у музичке и балетске школе пеонедељак 29.06.
    08.00-16.00
Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у понедељак и 29. и 30.06.
базу података уторак 08.00-15.00
Провера листе жеља од стране ученика у основним школама субота 04.07. од 08.00
     
Пријем жалби ученика на изражене жеље и уношење исправки субота 04.07.
    08.00-15.00
Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе недеља 05.07. до 12.00
жеља на званичном и техничком сајту    
Објављивање званичних резултата расподеле по школама и уторак 07.07. до 24.00
образовним профилима у основним и средњим школама  
   
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом среда 08.07. до 08.00
кругу    
Упис ученика у средње школе – први уписни круг, осим за среда и 08. и 09.07.
упис у музичке и балетске школе четвртак 08.00-15.00
Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг среда 08.07.
  08.00-15.00
   
Објављивање преосталих слободних места после другог петак 10.07. до 24.00
уписног круга  
   

 

Објављивање коначног распореда ученика по школама у петак 10.07. до 24.00
другом уписном кругу  
   
Упис ученика у средње школе – други уписни круг, осим за субота 11.07.
упис у музичке и балетске школе   08.00-15.00

 

Комплетно стручно упутство о упису можете прочитати овде:

Стручно упутство о упису