Директор

IMG_20170323_111916

Директорка школе Маја Костић је 1976. године завршила ОШ „Раде Кончар“, потом Учитељску школу у Београду и Учитељски факултет у Београду. Тридесет година је радила као учитељица, прво у Угриновцима, потом у школи „Горња Варош“, а десет година пре избора у звање директора као учитељица у ОШ „Раде Кончар“.

Била је сарадник Математичког друштва „Архимедес“ од 2005. године, аутор и рецензент читанки, радних свезака и приручника за наставнике издавачке куће „Нови Логос“, рецензент у Заводу за унапређивање образовања и васпитања у Београду, предавач на многим семинарима и трибинама за наставнике и учитеље.