Поштовани родитељи ученика првог и другог разреда:

потврде о похађању школе можете преузети од секретара на улазним вратима школе у петак 20.08.2021. од 13 до 18 часова или од понедељка 23.08.2021. сваког радног дана од 9 – 13 часова. 

Известан број бесплатних уџбеника за први разред је преузет од Министарства, те ће прво бити подељени бесплатни уџбеници, а потом ћемо издавати потврде. 

Родитељи других разреда који су добили бесплатне уџбенике не могу добити потврду за добијање бесповратних средстава.

Потврде можете преузети са овог сајта, одштампати и доћи у школу по печат и потпис, или их одштампане и печатиране преузети у школи.

Потврда први разред

Потврда други разред

 

С поштовањем, управа школе